MİRYILDIZ İşletmelerinde; İş Sağlığı ve Güvenliği, Acil Durum, Yönetim Planları mevcut ve uygulanmaktadır. Bu planların ana amacı maden sahalarındaki İSG Yönetim Faaliyetlerinin yasal mevzuat, kredilendirme kuruluşuna verilen taahhütlere ve MİRYILDIZ İSG Politikalarına uyumunu gözetmektir.
İSG Bölümümüzün nihai hedefi her bir çalışma gününün sonunda tüm çalışanlarımızın ve madenlerimizin yakınında yaşayan komşularımızın evlerinde güvende ve sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam ettiği İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünü Kazandırmaktır.

  • Yeni istihdam edilen personele işletmeye özgü İSG Eğitimi
  • Günlük, Haftalık, Aylık İSG toplantıları
  • İşletmelerde revir, ambulans, tam zamanlı doktor
  • Çalışanlara detaylı yıllık ve altı aylık tıbbi taramalar
  • Kaza olay raporlamaları